Ücretsiz 3Ds Max Arayüz Eğitim Seti

ÜCRETSİZ Eğitim Seti

Ücretsiz Eğitim Setleri

0% Henüz başlamadın

Başlagınç düzeyi

Bu eğitim setinde 3Ds Max’i hiç bilmeyen ve sıfırdan başlamak isteyenlere arayüz konusunu adım adım anlatıyorum. 3Ds Max’in genel arayüzünü tanıtıyorum ve arayüz ekranında görünen tüm komutların ne işe yaradıklarını tek tek örnekler vererek gösteriyorum. Mimari modelleme konusunda hangi komutların daha önemli olduğunu ve hangilerinin pek kullanılmadığını detaylı bir şekilde açıklıyorum.  

Ücretsiz 3Ds Max Arayüz Eğitim Seti

Video lesson

ÜCRETSİZ Eğitim Seti Ders 1- 3Ds Max Arayüz Tanışma

3Ds Max Arayüzü ile Tanışma ve gerekli başlangıç bilgileri.

Video lesson

ÜCRETSİZ Eğitim Seti Ders 2 – Menü Bar

Menü bar'ın tanıtımı ve genel olarak barındırdığı komutların ne işlevleri olduğu.

Video lesson

ÜCRETSİZ Eğitim Seti Ders 3 – Viewport

Viewport olarak adlandırılan genel çizim alanının tanıtımı.

Video lesson

ÜCRETSİZ Eğitim Seti Ders 4 – Main Toolbar

Main Toolbar olarak adlandırdığımız ana komut panelini tanıtıyor ve nasıl kullanıldığını anlatıyorum.

Video lesson

3Ds Max'in Command panel dediğimiz en önemli panelini tanıyoruz. Daha sonra ki derslerde bu panelin alt panellerini de tek tek inceleyeceğiz. 

Video lesson

Command panel altında Create altında bulunan geometry sekmesini inceliyoruz.

Video lesson

Command panel altında Create altında bulunan shapes sekmesini inceliyoruz.

Video lesson

Command panel altında Create altında bulunan Lights sekmesini inceliyoruz.

Video lesson

Command panel altında Create altında bulunan cameras sekmesini inceliyoruz.

Video lesson

Command panel altında Create altında bulunan Helpers, Space Warps, Systems sekmelerini inceliyoruz.

Video lesson

ÜCRETSİZ Eğitim Seti Ders 11 – Command Panel – Modify

Command panel altındaki Modify sekmesini inceliyoruz.

Video lesson

Command panel altındaki Hierarchy ve Motion sekmelerini inceliyoruz.

Video lesson

Command panel altındaki Display sekmesini inceliyoruz.

Video lesson

Command panel altındaki Utilities sekmesini inceliyoruz.

Video lesson

ÜCRETSİZ Eğitim Seti Ders 15 – Status Bar – Utilities

Status Bar altındaki Utilities sekmesini inceliyoruz.

Video lesson

ÜCRETSİZ Eğitim Seti Ders 16 – V-Ray Toolbar

Son ders kapsamında da V-Ray Toolbar kullanımını inceliyoruz.

>